Styrelsen

 


Johan Nieminen
Ordförande
Stefan
Stefan Brohlin
Vice ordförande
rickard
Rickard Lundgren
Kassör
bert
Bert Törnblom
Sekreterare

Johan Ström
Ledamot

Gunilla Mörk
Ledamot

Tony Björklund
Ledamot

Alexandra Dontas
Valberedning

Thord Lindqvist
Valberedning
goran
Göran Hellberg
Revisor
madelene
Madelene Rännbäck
Revisor