Styrelsen

 


Johan Nieminen
Ordförande

Tony Björklund
Vice ordförande
rickard
Rickard Lundgren
Kassör
bert
Bert Törnblom
Sekreterare

Johan Ström
Ledamot

Gunilla Mörk
Ledamot

Marcus Hamberg
Ledamot

Thord Lindqvist
Valberedning

Stefan Arvidsson
Valberedning

Magnus Qvist
Revisor

(vakant)
Revisor