Styrelsen

 

 


Johan Nieminen
Ordförande

Tony Björklund
Vice ordförande
rickard
Rickard Lundgren
Kassör
bert
Bert Törnblom
Sekreterare

Marcus Hamberg
Ledamot

Magnus Qvist
Revisor

Thord Lindqvist
Valberedning

Stefan Arvidsson
Valberedning