WWA25

 

Albinklubben har medlemmar från södra Skåne till norra Norrland samt långt utanför landets gränser..
Klubben beslutade för några år sedan att starta en gratisservice till alla Albin25-ägare i alla länder att plotta sin båt på världskartan och på så vis föddes ”World Wide Albin 25” eller wwa25. Alla är helt anonyma på wwa25 och ingen info om ägare behövs.

Det vi vill ha med är:

  • Båtens namn
  • Hemma hamn
  • Serienummer (om du har det)
  • Bild

Vill du – klubbmedlem eller ej – ha med din båt på wwa25 så mailar du ovanstående uppgifter till och sedan fixar vi resten.

In english

The Swedish Albinclub has members from Southern Skåne to Northern Norrland and far beyond our borders. The club decided some years ago to launch a free service to all Albin25-owners in all countries to plot their boat on the world map and thus ”Worldwide Albin25” or wwa25 was born. Owners are completely anonymous on wwa25 and no personal info is needed. What we want to include are:

  • Boat name
  • Home port
  • Serial Number (if known)
  • Picture

If you – club member or not – want to have your Albin 25 on wwa25 please email the above information to and then we will take care the rest.